หน้าแรก ข่าวประจำวัน ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่ 37 เที่ยว เปลี่่ยนเวลาอีก 54 เที่ยว หนีพลุ-โคมลอยปีใหม่

ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่ 37 เที่ยว เปลี่่ยนเวลาอีก 54 เที่ยว หนีพลุ-โคมลอยปีใหม่

114
0

ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่ 37 เที่ยว เปลี่่ยนเวลาอีก 54 เที่ยว หนีพลุ-โคมลอยปีใหม่  สายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่  สายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 54 เที่ยวบิน หรือ คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินอีก 37 เที่ยวบิน โดยจะทำการบินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 19.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพลุและโคมลอยในคืนส่งท้ายปี

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – มีรายงานว่า สายการบินหลายแห่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยกเลิกเที่ยวบิน และเปลี่ยนเวลาทำการบินเข้า-ออกสนามบินเชียงใหม่ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพลุ และ  โคมลอย ที่คาดว่าจะมีประชาชนจุดพลุ และปล่อยโคมลอยจำนวนมาก

โดยสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินมีทั้งหมด 54 เที่ยวบิน หรือคิดเป็น 24% ของเที่ยวบินทั้งหมด และมีสายการบินเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินอีก 37 เที่ยวบิน

ด้าน นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจุดพลุ และปล่อยโคมลอยเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ หากหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือประชาชนจะทำก็ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และตามพ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33 ที่ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการของอากาศยาน ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ

เรียบเรียงโดย ข่าวกีฬา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here