หน้าแรก Uncategorized เปิดเงื่อนไขปลดล็อก อาบอบนวด ต้องลงทะเบียน

เปิดเงื่อนไขปลดล็อก อาบอบนวด ต้องลงทะเบียน

51
0

เปิดเงื่อนไขปลดล็อก อาบอบนวด ต้องลงทะเบียน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประชุมมีการพิจารณา ถึงการผ่อนปรนกิจการกลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย

เปิดเงื่อนไขปลดล็อก อาบอบนวด ต้องลงทะเบียน

1.การลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ผู้ประกอบกิจการ หรือกิจกรรมต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ไทยชนะ และต้องลงทะเบียนก่อนจะมีการประกาศผ่อนคลาย เพื่อจะได้มีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ทุกกิจกรรม และ กิจการ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ และ เพิ่มมาตรการใช้ แอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจประเมิน การประกอบกิจการ ก็ต้องลงทะเบียนด้วยเช่นกัน

3.มาตรการการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ เหนื่อย จาม หรือ เป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ และ รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด

4. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อเปิดบริการรูปแบบใหม่ระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

5.รายงานผลตรวจประเมินติดตาม กำกับ ตามมาตรการควบคุมหลัก ผ่อนคลายกิจการกลุ่มที่ 5 โดยศปก.จังหวัด/ศปม. ให้ศบค.ทราบเป็นระยะๆ

เปิดเงื่อนไขปลดล็อก อาบอบนวด ต้องลงทะเบียน

ส่วนเงื่อนไขปลดล็อก  อาบ อบ นวด มีดังนี้

สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด โรงน้ำชา ต้องมีใบประกอบการ อาบน้ำ นวด อบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการลูกค้า สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอื่นจำหน่าย และ บริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า มอบให้ กระทรวงมหาดไทย สตช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติ และ ประเมินความพร้อม

สำหรับมาตรการหลักเช่น ต้องสวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ เว้นระยะนั่ง/ยืน 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด และให้คำแนะนำลูกค้า ที่สำคัญทุกคนที่ไปใช้บริการ ต้องลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ >> ข่าวประจำวัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here