หน้าแรก ข่าวประจำวัน แจกสูตร ทำประกันแสนจ่ายศูนย์บาท

แจกสูตร ทำประกันแสนจ่ายศูนย์บาท

240
0

ขอบคุณข่าวจาก เว็บไซต์นี้

แจกสูตร ทำประกันแสนจ่ายศูนย์บาท อุ่นใจ ปลอดภัย ช่วงปีใหม่

แจกสูตร  เทศกาลสิ้นปี is coming หลายคนน่าจะกำลังวางแผนท่องเที่ยวเพื่อชาร์จพลังชีวิต ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ แน่นอนว่าทุกคนต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทั้งเรื่องรถ เรื่องเส้นทาง แต่เหนืออื่นใดจะให้มั่นใจยิ่งกว่า ก็ควรมีประกันติดไว้อุ่นใจแน่นอน ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)” สิทธิพิเศษจากกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้”

รู้จัก “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม)
(ไมโครอินชัวรันส์)” ผ่านแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้”

ประกันดีๆ จาก กรุงเทพประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าขณะเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่ที่บ้าน หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้” จะต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน* ฟรี!

*ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 16:30 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2563

วิธีสมัคร…แคมเปญ “ฟ้าช่วยได้”

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่นี่ และทำตามขั้นตอนดังนี้

อุ่นใจกับ 3 ความคุ้มครองตลอด 30 วัน ฟรี!!
 1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 2. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ
 3. คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
รายละเอียดประกันแสนจ่ายศูนย์ให้ความคุ้มครองภายใต้
“กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)”

อ่านดีๆ >> “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม)
(ไมโครอินชัวรันส์)” ม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง?
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า ” ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น    หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
 • การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือ    การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
 • การก่อการร้าย
เงื่อนไขการรับประกันภัย แคมเปญ ฟ้าช่วยได้

*** รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ***

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. วันเวลา เริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูล  ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการนี้ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 6. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS และ Email ตามที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลไว้ตอนที่ทำการลงทะเบียนเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here