หน้าแรก ข่าวประจำวัน อย่าแตะกองทุนประกันสังคม เหตุไม่ใช่เงินรัฐบาล หลังหาช่องนำปล่อยกู้

อย่าแตะกองทุนประกันสังคม เหตุไม่ใช่เงินรัฐบาล หลังหาช่องนำปล่อยกู้

550
0

ขอบคุณข่าวจาก เว็บไซต์นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • อดีต รมว.คลังไม่เห็นด้วย รัฐบาลเตรียมนำเงินประกันสังคมออกมาปล่อยกู้
  • เพราะเงินส่วนนี้ได้ทำประโยชน์ในตัวเองอย่างสูงสุดแล้ว
  • แนะการแก้ปัญหา ศก. อย่าคิดและทำแบบง่ายๆ เพราะจะทำให้เติบโตช้า

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ส่งหนังสือข้อสั่งการถึงสำนักประกันสังคม เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ นั้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ รวมถึงกองทุนอื่นๆ

เพราะเงินส่วนนี้ เป็นเงินออมของลูกจ้างและกรรมกร ทั้งประเทศ เพื่อใช้ดูแลชีวิตลูกจ้างและกรรมกรให้ดีขึ้น รัฐบาลทั่วโลกมีกฎหมายให้หักเงินรายได้ของลูกจ้างและกรรมกร เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อต้องหยุดงาน อันเนื่องมาจากว่างงาน เจ็บไข้ได้ป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต

การที่รัฐบาลเข้ามาแสดงให้เห็นว่ายังไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ เนื่องจากเงินจำนวนนี้ ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ไม่ได้มีเหลือเก็บโดยไม่นำไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

การบริหารระบบเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญา บวกกับความรู้ในระดับปรัชญา รวมถึงไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลที่ไม่รู้เศรษฐกิจที่จะคิดๆ เอาแบบง่ายๆ เพราะการคิดง่ายๆ ได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตต่ำมาก ผลผลิตขายไม่ได้ คนตกงานมากมายและกำลังเหี่ยวแห้งตาย ในทุกวันนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here