หน้าแรก ข่าวประจำวัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ

45
0

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่า จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทายาทของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวติดต่อที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อยื่นแบบคำขอรับความช่วยเหลือ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนข้าราชการ

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการทุพพลภาพ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนข้าราชการ และได้รับเงินชดเชย ซึ่งคำนวณเป็นอัตราส่วนตามกฎกระทรวงเพิ่มเติมจากการได้รับบาดเจ็บ

3. กรณีทุพพลภาพขนาดหนัก ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนข้าราชการ เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพขนาดหนัก จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 450,000 บาท และได้เงินดำรงชีพเดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต

4. กรณีถึงแก่ความตาย ทายาทจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 450,000 บาท และค่าจัดการศพจำนวน 45,000 บาท ทั้งนี้เงินค่าจัดการศพสามารถขออนุมัติในระดับจังหวัด โดยไม่ต้องส่งเรื่องมาที่ส่วนกลาง

5. กรณีที่เข้ารับการรักษา ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนข้าราชการ และหากแพทย์มีคำสั่งให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในระหว่างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตรา 500 บาทต่อวัน (คำนวณจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว)

กรมบัญชีกลางสั่งการให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เร่งประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์และเสนอผู้ว่าการจังหวัด เพื่อส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยซึ่งจะกำหนดวันนัดประชุมและอนุมัติเงิน

เรียบเรียง ข่าวกีฬา

ติดตามข่าว หวย ได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here