หน้าแรก ข่าวประจำวัน รถแห่งานเข้า! เครือข่ายเยาวชนฯ จี้สอบด่วน เหตุเข้าข่ายมอมเมาเยาวชน

รถแห่งานเข้า! เครือข่ายเยาวชนฯ จี้สอบด่วน เหตุเข้าข่ายมอมเมาเยาวชน

419
0

ขอบคุณข่าวจาก เว็บไซต์นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยันไม่ได้ขัดขวางการประกอบอาชีพ แต่อยากให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • เพราะงานรถแห่ ปล่อยเยาวชนไปใช้บริการ โดยไม่มีการตรวจสอบ
  • ปธ.กรรมาธิการการสังคมฯ วุฒิสภา รับเป็นปัญหาใหม่ เล็งตั้งกระทู้ถามในสภา
  • รถแห่คือรถบรรทุกดัดแปลง นำวงดนตรีเข้าไปไว้ข้างใน จากนั้นตระเวนไปสร้างความบันเทิงในงานบุญ-งานมหรสพต่างๆ

นายวทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภา เพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) ประธานกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

เพื่อให้ตรวจสอบ และมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหารถแห่ที่กำลังเป็นที่นิยมในเทศกาลและงานบุญต่างๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน เนื่องจากทางเครือข่ายฯ เห็นว่า การจัดบริการรถแห่ที่มีลักษณะคล้ายงานคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ เป็นการมอมเมาเยาวชน และมีการจัดขายแอลกอฮอล์โดยไม่มีการควบคุมด้วย

จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการเรียกร้องครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังขัดขวางการประกอบอาชีพ แต่อยากให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมามีการร้องเรียนว่า รถแห่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ อีกทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ การคุกคามทางเพศและปัญหาอื่นๆ จนเกิดความไม่ปลอดภัยกับชุมชนและสังคมด้วย

ขณะที่ นายวัลลภ หรือครูหยุย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหารูปแบบใหม่ โดยใช้รถบัสดัดแปลงเป็น 2 ชั้นและสามารถเปิดเป็นบาร์เบียร์ได้ ซึ่งจากนี้จะมีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดให้มีรถแห่ในงานมรสพว่า

รัฐมีมาตรการควบคุมเรียบร้อยปลอดภัยหรือไม่ การดัดแปลงรถมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ และจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อคุ้มครองเด็กไม่ให้เข้าไปดื่มสุรา รวมถึงมีแนวทางเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here