หน้าแรก ข่าวประจำวัน มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ

มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ

163
0

มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ

มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยของ กทม.

มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ

1. ควบคุมการใช้รถ การขับรถ

  • ให้ขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย และต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ
  • ยกเว้นทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้น
  • กำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร
  • ให้ขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง
  • กรณีมีการจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด
  • ยกเว้นในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดจราจร หรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือจะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก หรือเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

2. จำกัดความเร็วรถไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จำกัดความเร็วรถเก็บขนมูลฝอยไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขต กทม. และความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพฯ – เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)

3. ผูกมัดปากถุงขยะให้เรียบร้อย

ควบคุมให้รถเก็บขนมูลฝอย ที่มีถุงบรรจุ ภายในตู้อัดมูลฝอย รถยกภาชนะรองรับมูลฝอย และรถกระบะเทท้าย จะต้องผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อย และยึดโยงกับตัวรถให้แน่น ไม่ให้ตกหล่น หลุดร่วง

4. ปิดคลุมขยะ หรือถังบรรจุมูลฝอยที่ตัวรถ

หรือถังรองรับมูลฝอยทุกประเภท ขณะขนย้าย ด้วยตาข่ายหรือผ้าใบอย่างมิดชิด และห้ามถอดฝาท้ายรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน เพื่อป้องกันขยะตกหล่น

5. รถที่มีน้ำขยะรั่วห้ามนำออกมาใช้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ

หากพบมีน้ำขยะรั่วไหลจากรถเก็บขนมูลฝอยให้แจ้งศูนย์รถเช่าเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการซ่อมแชม หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้รถสำรองแทนและห้ามนำรถเก็บขนมูลฝอยคันดังกล่าวออกมาใช้งาน จนกว่าจะซ่อมแซมเรียบร้อย

6. อบรมให้ความรู้

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7. ดำเนินการทางวินัยถ้าไม่ทำตามกฎ

หากมีเหตุร้องเรียนกรณีดังกล่าว อันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี

 

 

 

อินเทรนกับการพัฒนาอุปกรณ์การกีฬา >> อุปกรณ์กีฬา

เกาะกระแสข่าวดัง อัพเดตทุกชั่วโมง >> ข่าวเด่นวันนี้

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here