หน้าแรก ข่าวประจำวัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ต่ออายุเพิ่ม 1 เดือน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ต่ออายุเพิ่ม 1 เดือน

241
0

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ต่ออายุเพิ่ม 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ต่ออายุเพิ่ม 1 เดือน

วันนี้ 27 เมษายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์โควิด-19 แถลงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ประจำวัน

นอกจากนี้ ยังแถลงเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นควรพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ( พ.ร.ก.ฉุกเฉิน )ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

โดยมี 4 มาตรการตามข้อกำหนดที่ยังต้องคงไว้ ได้แก่

ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
– ควบคุมเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563)

ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew)
– ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
– งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก
– ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

หลังจากนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ จะหารือกับภาคเอกชนถึงการผ่อนปรนมาตรการบางอย่าง รวมทั้งข้อเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เสนอให้เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปก่อนนั้น

  • 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ
  • 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล
  • 6 พ.ค. วันวิสาขบูชา
  • 11 พ.ค. วันพืชมงคล

 

ติดตาม ข่าวประจำวัน ขอบคุณ sanook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here