หน้าแรก ข่าวประจำวัน ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

535
0

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุการณ์กราดยิงที่ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

ธนาคารกรุงไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร ธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวจำนวน 200,000 บาท

2. กรณีบาดเจ็บ
2.1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี
2.2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่บาดเจ็บทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

3. สำหรับลูกค้าของธนาคารที่เป็นประชาชนทั่วไปเสียชีวิต ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปีธนาคารได้ประสานงานอย่างเต็มที่กับบริษัทประกันในเครือ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

สนับสนุน ข่าวกีฬา

ติดตามข่าว หวย ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here