หน้าแรก ข่าวประจำวัน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ป้องกันไวรัสได้จริงหรือ?

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ป้องกันไวรัสได้จริงหรือ?

442
0

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ลงบนตัวบุคคล-สถานที่ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ความกังวลของการ ปนเปื้อนเชื้อในสถานที่สาธารณะต่างๆตลอดจนในร่างกายของผู้ป่วย เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของ บุคคลทั่วไป ทั้งในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่านหรือเดินผ่านไปตามทางเดินปกติ การ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บนถนน ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

การฉีดพ่นทําลายเชื้อโควิด-19 บนร่างกายของบุคคล

  • การฉีดพ่นทําลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถทำลายเชื้อได้นอกจากนี้ยาฆ่าเชื้อยัง อาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้จึงไม่ควรทําโดยเด็ดขาด การป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้อง คือการรักษาระยะห่างระหว่าง บุคคล การใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
    และการรักษาความสะอาดของมือ

การฉีดพ่น และอบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีตามสถานที่ต่างๆ เพื่อทําลายเชื้อโควิด-19

  • ทางสมาคมฯ ยืนยันว่า ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคาร บ้านเรือนใดๆ ไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่
  • การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด นอกจากนี้หากในบริเวณนั้นมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากทางเดิน หายใจของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ำยา อาจทําให้เชื้อฟุ้งกระจายขึ้นมา เป็นอันตรายได้
  • การทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง ทำได้ด้วยการปิดพื้นที่ส่วนที่ผู้ป่วยใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเข้ามาจัดการ หรือสามารถใช้น้ำผสมน้ำยาฟอกขาวเช็ดทำความสะอาด (พื้นที่ทั่วไป) และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 15 นาที (ห้องน้ำ โถส้วม และพื้นที่ที่อาจพบสารคัดหลั่ง) ในบริเวณอื่นๆ ที่ผู้ป่วยไม่ได้ใช้งาน สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีทั่วไปได้

 

ติดตาม ข่าวกีฬา ขอบคุณข้อมูลจาก sanook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here