หน้าแรก ข่าวประจำวัน จากเหตุสะเทือนขวัญ กรมสุขภาพจิตประกาศแผนเยียวยาจิตใจ 4 ระยะ

จากเหตุสะเทือนขวัญ กรมสุขภาพจิตประกาศแผนเยียวยาจิตใจ 4 ระยะ

200
0

จากเหตุสะเทือนขวัญ กรมสุขภาพจิตประกาศแผนเยียวยาจิตใจ 4 ระยะ รับมือผลกระทบทางด้านจิตใจจากเหตุกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

จากเหตุสะเทือนขวัญ กรมสุขภาพจิตประกาศแผนเยียวยาจิตใจ 4 ระยะ

จากเหตุสะเทือนขวัญ กรมสุขภาพจิตประกาศแผนเยียวยาจิตใจ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะฉุกเฉิน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งระดมบุคลากรด้านสุขภาพจิตเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาที่เกิด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาที่เกิดขึ้นวานนี้ว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีม MCATT (ทีมวิกฤตสุขภาพจิต) เพื่อเข้าดูแลจิตใจประชาชนเป็นการเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา และภายในช่วงเช้านี้ได้มีการจัดทีมบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพิ่มเติม ประกอบด้วย

ทีมจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับทีม MCATT ในพื้นที่ โดยกรมสุขภาพจิตแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ
การสนับสนุนด้านวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน และการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีหากมีผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้น กรมสุขภาพจิตยังได้ทำการเตรียมทีม MCATT สำรองสำหรับการดูแลผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 8 ทีม และดูแลเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ทีม
1. ระยะฉุกเฉิน (72 ชั่วโมงแรก) ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบอาจเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล สับสน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีม MCATT เพื่อเข้าประเมินประชาชน คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความสูญเสียโดยตรง

2. ระยะสั้น (2 สัปดาห์แรก) ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจยังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นบางประการ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ท้อแท้ ไม่สามารถปรับตัวได้ ประชาชนอาจมีความวิตกกังวลในการกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน กรมสุขภาพจิตโดยทีม MCATT และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์จะให้การบำบัดรักษาในรายที่จำเป็น เริ่มทำกิจกรรมต่างๆ กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย

3. ระยะกลาง (6 เดือน) ในกลุ่มที่ยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตอยู่จะทำการติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อติดตามปัญหาด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดตามมาในภายหลังได้ เช่น โรคเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ หรือ PTSD เป็นต้น

4. ระยะยาว กรมสุขภาพจิตจะยังคงติดตามเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียที่อาจยังต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด

 

สนับสนุน ข่าวกีฬา

สนใจอ่านข่าว หวย คลิ๊ก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here