หน้าแรก ข่าวประจำวัน ครม.ไฟเขียว ให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

327
0

ครม.ไฟเขียว ให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ ชนิดใหม่ คุณสมบัติเป็นยาบำรุงโลหิต

ครม.ไฟเขียว ให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ให้กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ ชนิดใหม่ คุณสมบัติเป็นยาบำรุงโลหิตช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น และรักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรนขณะที่เนื้อสามารถผลิตเป็นกระดาษได้และแกนต้นสามารถนำไปทำเป็นพลังงานชีวมวล เช่น แกนแอลกอฮอล์ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง

เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเดิมที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายใหม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ ครม. ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

สาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวจะอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมีระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งอนุญาตให้ครัวเรือนสามารถปลูกกัญชงได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่

เรียบเรียง ข่าวกีฬา

ข่าวเด็ด คนบ้าหวย คลิ๊ก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here