หน้าแรก ข่าวประจำวัน คนเจนวายนิยม “ของมันต้องมี” เพิ่มหนี้บัตรเครดิต

คนเจนวายนิยม “ของมันต้องมี” เพิ่มหนี้บัตรเครดิต

คนเจนวายนิยม “ของมันต้องมี” เพิ่มหนี้บัตรเครดิต

465
0

ขอบคุณข่าวจาก เว็บไซต์นี้

คนเจนวายนิยม “ของมันต้องมี” เพิ่มหนี้บัตรเครดิต

คนเจนวายนิยม  ศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบี รายงานการผลการศึกษาพฤติกรรมการเงินจากข้อมูลโซเชียลมีเดียของคนกลุ่มเจนวาย หรือ ผู้มีอายุระหว่าง 23 – 38 ปี พบว่า คนส่วนใหญ่ ฝันอยากมีบ้านและรถยนต์เป็นของตัวเองก่อนอายุ 40 ปี และเมื่อเริ่มทำงาน ตั้งเป้าหมายมีเงินเก็บ 6 ล้านบาท และจะออมเงินเฉลี่ยเพียงเดือนละ 5,500 บาท

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ในความเป็นจริง คนเจนวายส่วนใหญ่ ใช้จ่ายไปกับทัศนคติว่า ของมันต้องมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อโทรศัพท์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋า นาฬิกาหรือเครื่องประดับ ร้อยละ 69 ขณะที่ รายการซื้อบ้านซื้อรถตามความฝัน กลับมีสัดส่วนลดลงรวม ทั้งสัดส่วนเงินออมไม่ถึงร้อยละ 10 คิดเป็นรายจ่ายของมันต้องมี 95,000 บาท เมื่อเทียบกับรายได้ต่อปี 370,000 บาท ต่อปี คิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้ต่อปี

โดยรายจ่าย “ของมันต้องมี” ของเจนวาย ปี 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 112 เมื่อเทียบกับปี 2551 หรือมากกว่า 1.37 ล้านล้านบาท ซึ่งเทียบกับ 8 เท่าตัว ของมูลค่า รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน หรือ ร้อยละ 91ของมูลค่าการลงทุนในอีอีซี 5 ปี

ผลสำรวจยังพบว่า คนเจนวายส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะกลัวตกกระแส ร้อยละ 42 มากกว่ามองว่า เป็นของจำเป็น ร้อยละ 37 แถมเงินที่ใช้ซื้อ มาจากการกู้ธนาคาร โดยใช้บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 ของเจนวาย ผ่อนชำระสินค้าและบริการ แบบเสียดอกเบี้ย

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า คนเจนวายมีการกู้เงิน 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรเจนวาย มีภาระหนี้เฉลี่ยคนละ 432,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้เสีย 1ล้าน4เเสนคน เป็นหนี้เสีย ร้อยละ 7.1 ของสินเชื่อทั้งหมดที่มีการผิดนัดชำระ

แม้คนเจนวาย ใช้จ่ายสูง แต่อาจไม่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะ เม็ดเงิน อาจหมุนเวียน หรือ รั่วไหล นอกระบบ ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ยังเตรียมแผนขยายผลศึกษาพฤติกรรมประชากร อายุต่ำกว่า 23 ปี หรือ กลุ่มเจนแซด มีแนวโน้มใช้จ่ายอย่างไร โดยห่วงว่าระดับการออมของคนเจนวายต่ำ แต่ก่อหนี้สูงเช่นนี้ อาจสร้างความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิเคราะห์ ทีเอ็มบี จึงแนะนำให้ คนเจนวาย ลดพฤติกรรมของมันต้องมี ไม่เกินร้อยละ 50 ควบคู่กับการวางแผนบริหารเงินออม คาดว่า จะช่วยให้ มีเงินสะสมเพิ่มขึ้น ปีละ 430,000 บาท และอาจช่วยให้มีความสามารถซื้อทรัพย์สินตามที่ฝันไว้ ในระยะ 10-30 ปี เมื่อเทียบกับพฤติกรรมเดิม อาจใช้เวลามากกว่า 90 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here