หน้าแรก ข่าวประจำวัน กลุ่มเกษตรกรกว่าพันคน แต่งดำคัดค้านแบนสารเคมี 3 ชนิด

กลุ่มเกษตรกรกว่าพันคน แต่งดำคัดค้านแบนสารเคมี 3 ชนิด

กลุ่มเกษตรกรกว่าพันคน แต่งดำคัดค้านแบนสารเคมี 3 ชนิด

257
0

ขอบคุณข่าวจาก เว็บไซต์นี้

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการทั่วประเทศ กว่า 1 พันคน รวมตัวกันแต่งกายชุดดำ เดินขบวนคัดค้านมติการแบนสารเคมีอันตรายที่ใช้กำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

โดยนัดรวมตัวแต่งชุดสีดำ เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอเข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่รัฐมนตรีฯ ทั้ง 2 ท่าน มีประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล จึงมอบหมายให้ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนในการับมอบหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ นางสาว อัญชุลี ลักษณ์ อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ได้อ่านแถลงการณ์ ระบุว่า เกษตรกรยังคงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากเป็นปัจจัยในการผลิตของเกษตรกรและเหตุผลในการยกเลิกไม่เพียงพอ ชัดเจนและยังมีข้อโต้แย้งทางวิชาการที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และที่สำคัญคือไม่มีสารทดแทนหรือวิธีการทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพและราคาเทียบเท่าได้กับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดนี้

โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ขอคัดค้าน มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่สนับสนุนมาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตร 5 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ให้มีการอบรม ผู้ฉีดพ่น และผู้ขาย ซึ่งการสอบผ่านแล้ว 5 แสนราย อีกทั้งเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยในการเกษตรที่ดี GAP คือทำเกษตรอย่างปลอดภัยใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เบื้องต้น มีเกษตรกร สอบผ่านการอบรมการใช้สารเคมีกว่า 5 แสนราย และขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการกระทำที่นำข้อมูลของ NGO มาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบและทบทวนย้อนกลับส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรและระบบราชการ

ด้าน นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของเกษตรกร และตนจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมอบในวันนี้ นำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เดินขบวนไปยังบริเวณทำเนียบรัฐบาล ด้านหน้าประตู 4 เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ซึ่งนายสมภาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องแทน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here